Installationer

 

Vi utför stora och små installations-, flyttnings- och ombyggnadsarbeten på alla typer av industrier. Vi har under många år samarbetat med många utländska företag, där de anlitat oss till att utföra tex installationer och service eller besök för att beräkna arbetstid, möjligheter till olika utföranden etc. Företagen har insett att det är billigare att anlita oss under några dagar, eller längre tid, än att skicka egna anställda från hemlandet till Sverige. Ibland skickas en representant från företaget som leder arbetet och vi gör jobbet. Ibland gör vi hela jobbet själv med regelbunden kontakt med en kontaktperson på företaget.